2018TRE幕后花絮之其九:被咸猪手最多的女优是…-

2018TRE幕后花絮之其九:被咸猪手最多的女优是…-

大热之气,得辛凉而解,犹之暑之令,得金风而爽,故清凉之剂,以白虎名之。今小便数,大便因硬,是津液下夺也,当与小承气汤和之。

【按】桂枝二麻黄一汤,治形如疟,日再发者,汗出必解,而无热多寒少,故不用石膏之凉也。【集注】方有执曰∶解,谓大邪己散也。

曰结硬,无阳以化气则为坚阴,异于痞之濡而软也。既不成实,则在经之邪本轻,可自愈也。

彼条用桂枝者,缘发汗汗未出,而初时之恶寒不罢,故属表未和;此条加附子者,缘汗已出,恶寒已罢,而复恶寒汗出,故属之表阳虚,须于异同处细细参看。【集注】程知曰∶言自利之证,脉浮缓,手足温,则为脾实也。

【注】得病六七日,少阳入太阴之时也。喜忘者,好忘前言往事也。

【按】“但以法救之”五字,当是“若小便不利”方与上文小便数、下文“渴者”之义相合。余义详前经文下正误文内。

Leave a Reply